Printvenlig udgave

Aquatarium

Fremtidens vandværk

Kemic Vandrens har været med til at bygge Aquatarium som ligger i Ringkøbing-Skjern Kommune, og er et af danmarks førende vandværker.

Det arkitekt tegnede vandværk bærer præg af en moderne stil, som er lys, åben og indbydende. Denne åbenhed skabes med de store glaspariter, der gør det muligt at se det rustfrie anlæg inde bag ved. For at nedtone det industrielle udtryk har man valgt at anlægge græs på de to skråsider, samt et bassin ved opholdspladsen.

Aquatarium bruges også som "Learning Center"

Vandværket Aquatarium vil ikke blot være et vandværk. Aquatarium er nemlig også åben for offentligheden ved at være interaktivt, således at man kan besøge vandværket og lære om det moderne vandværk. Foruden at lade den brede befolkning komme tæt på vandværket, så bliver Aquatarium også brugt som et "Learning Center", så det er også tænkt som et undervisningsprojekt, hvor man kan lære om vand og vandbehandling.  

Det nye fremtidssikret vandværk leverer nu vand til 22.000 forbrugere i Ringkøbing-Skjern Kommune, og er dimensioneret til at kunne levere 2.000.000 m³ drikkevand om året.  

 

Kemic Vandrens har bygget Aquatarium med 2 behandlingslinjer, så der i princippet er to vandværker i ét. Dette gøres for at opnå en enestående forsyningssikkerhed, da man har to linjer fra hvert sit kildefelt og hvert sit forløb fra kildefelt til forbruger. Forbrugerne er derfor sikret kontinuerlig forsyning, også i tilfælde af forurening af et kildefelt.

Aquatarium er tegnet ud fra det højeste hygiejniske niveau, og derfor har Kemic Vandrens også kun brugt rustfrit stål til udførelse af rentvandstanke, filteranlæg og rør. Brugen af rustfrit stål gør det lettere at rengøre, og derfor også lettet at holde fri for bakterier. De 2 rustfrie rentvandstanke er på hver 1.000 m³, og er lavet på stedet, og består af ca. 1.200 m² rustfri plade, hvorpå der er lavet i alt ca. 2.500 meter svejsninger. Rentvandstankene er overjordiske og dermed tilgængelige ligesom alle andre installationer - igen betyder det en bedre sikkerhed for drikkevandet.  

 

UV-anlæggene som er installeret på Aquatarium skaber også en sikkerhedsbarriere for forbrugerne. UV-behandling af drikkevand er en højteknologisk vandbehandling, der, hvis uheldet er ude, dræber kim, bakterier og andre uønskede mikroorganismer. Det kræver dog en særlig godkendelse i hvert enkelt tilfælde.  

   

  

Læs mere om Aquatarium her

Tilbage til cases for rensning af råvand med jern og mangan

 

 

 

 

Copyright © 2007-2018 Kemic Vandrens A/S