Printvenlig udgave

Arla Foods

Udvidelse af vandbehandlingskapaciteten

Arla Ingrediens er en højteknologisk produktion. Restproduktet fra osteproduktionen forarbejdes og anvendes som tilsætningsstof i fødevareindustrien.

Produktionen skulle udvides og vandbehandlingskapaciteten, der primært anvendes til rengøring af produktionsanlæg, var nødt til at følge med. Kapacitetsforøgelsen var i denne udvidelse på 45m3/h.

 

 Det høje indhold af aggresiv CO2 gjorde det nødvendigt
at konstruere bunddysesystemet i det hårdføre materiale PE

Kemiv har dimensioneret anlægget på baggrund af råvandets sammensætning med et lavt PH og et højt indhold af aggressiv CO2.. Arla Foods havde brug for et anlæg med dobbeltfiltrering af råvandet med for- og efterfiltre. For at neutralisere CObruges Magnadol/Akdolit.

Man har også valgt at opbygge vandbehandlingsanlæggene i separate linjer, så det er muligt at udkoble og servicere de enkelte linjer særskilt uden det påvirker driften.

Da der Arla Foods har et stort behov for fleksibilitet og mulighed for en meget effektiv rengøring, er rentvandstankene fremstillet i rustfrit stål og højisolerede. Tankene indgår i fabrikkens CIP - Clean In Pipes og Clean In Place system.

  

 

 

Copyright © 2007-2018 Kemic Vandrens A/S