Printvenlig udgave

Ejerene af Kemic Vandrens

De nuværende ejere Henrik Nybro Laugesen og Ellen Hausted Laugesen overtog i 2005 roret, og har blandt andet relanceret det gamle firmanavn, Kemic Vandrens.Kemic Vandrens bliver nu drevet som en familieejet virksomhed med klare mål for at skabe en fremadrettet virksomhed der følger udviklingen og er medskabende indenfor nye tiltag inden for vandrensning.

Udviklingsarbejde er en fast bestanddel af arbejdet i Kemic Vandrens, læs mere om det her

Ejerne bag Kemic Vandrens A/S Ellen Hausted Laugesen og Henrik Nybro Laugesen

En lang række erfaringer indenfor vandrensning

Henrik Nybro Laugsens har gennem de sidste 25 år arbejdet med en bred vifte af forskellige former for vandrensning. Oprindelig er det uddannelsen som udvidet maskinmester der har dannet baggrunden for at arbejde med de mangeartede arbejdsopgaver.

En start på karrieren som Maskinmester ved Rederiet ØK , begyndte i 1981. Senere har han i HOH Vandteknik udgjort en række forskellige arbejdsopgaver som servicechef og sitemanager. I tiden i HOH vandteknik har Henrik Nybro Laugsesen arbejdet med installation, aflevering og træning af personale til driften af danske og udenlanske projekter.

I 2000-2002 har Henrik Nybro Laugesen været administrerende direktør for Kemic Vandrens der dengang var et datterselskab af HOH Vandteknik. Denne periode dannede baggrunden og interessen for det senere køb af Kemic Vandrens i 2005

Mange typer af anlæg indenfor vandrensning

Arbejdsopgaverne har været forskelligartede over hele verden med blandt andet

  • Proces ionbytter-anlæg
  • Omvendt osmose anlæg, havvand til drikkevand
  • Omvendt osmoseanlæg til procesvand
  • Vandværker, doseringsudstyr, samt klorudstyr
  • PLC styringer og fejlretninger
  • Installation af Scada-anlæg
  • Projektstyring og kvalitetskontrol
  • Oplæring af personale og aflevering af projekter
  • Etablering og styring af spildevandsanlæg

Udstationering som regional direktør i Vietnam

Henrik Nybro Laugesen har gennem 4 år arbejdet i Vietnam for HOH Water Technologies og for Per Aarsleff A/S Pipe Techonologies med ledelse og administration på  Representive and Project Office, Hanoi. Arbejdet har omfattet implementering og afleveringsforretning til kunder og kvallitetsvurdering af Bureau Verital samt kontratforhandling.

Projekterne i Vietnam har været vandværkers projekter  og spildevandsrensning med kapacitet på 10 - 36.000 m3 /døgnet. 

 

 

 

      
  
 
Kemic Vandrens uden Kemi
 
Som mange andre virksomheder er Kemic Vandrens startet som et familieforetagende.

Navnet Kemic er dannet af de fem familiemedlemmers forbogstaver.
 
K - Kjeld
E - Erling
M - Michael
 I - Ingrid
C - Charlotte

Kemic Vandrens er således ikke en kemisk virksomhed, da der anvendes sandfiltre i vandrensningsprocessen og ikke kemikalier.
 
      
     

 


Har du spørgsmål?

Direktør Henrik Nybro Laugesen, Kemic Vandrens A/S 
Kontakt Henrik Nybro Laugesen på  76733755


 

 

Copyright © 2007-2018 Kemic Vandrens A/S