Printvenlig udgave

Gesten Vandværk

Nyt fremtidssikret vandværk

Kemic Vandrens havde fået til opgave at bygge et nyt vandværk i Gesten. De ønsker et komplet nyt vandværk med bygning, tanke og maskin-, el- og SRO-anlæg.

Det nye vandværk, som i store træk er magen til det gamle, står nu færdigt og er taget i brug. Der er dog lavet markante forbedringer i forbindelse med kapaciteten og teknologien, der til sammen sikrer Gesten Vandværk langt ud i fremtiden.
 

 

Øget kapacitet giver tryghed
En af de mange forbedringer er, at kapaciteten er forhøjet til 100.000 m3 og den maksimale udpumpning er 30 m3/time. Gesten Vandværk udpumper årligt ca. 76.700 m3 til 491 forbrugere. Den forbedret kapacitet gør vandværket i stand til at forsyne Gesten og omegn, selv ved et markant forhøjet forbrug og ved en mulig, fremtidig øget forespørgsel.

2-delt reservoir.
Gesten Vandværk har stadig én linje, hvor vandet bliver dobbeltfiltreret inden det kommer ud til forbrugerne eller ned i det 2-delte rentvands-reservoir. Det 2-delte reservoir ligger under vandværksbygningen, og har hver en kapacitet på 70 m3, hvilket giver en god buffer til spidsbelastningerne. Anlægget, som Kemic Vandrens har leveret, er i hele vandværksbygningen, installeret med rustfri, syrefaste rørføringer. 
Råvandsrør og rør til bundfældningstanken i jorden er udført i PE.

I den nye vandværksbygning er der også et toilet, et mødelokale med tekøkken og et arkiv/lagerrum.

 

 

 

Copyright © 2007-2018 Kemic Vandrens A/S