Printvenlig udgave
  • Rentvandsbeholder

Udnyt rentvandsbeholderens bufferkapacitet

Mange helt små vandværker kører med direkte udpumpning, hvorimod de større har behov for en bufferkapacitet i forhold til større spidsbelastninger og for at kunne tilgodese en skånsom indvinding af grundvandet.

Selve indvindingen kan styres efter et bestemt niveau i rentvandsbeholderen i forhold til ønskeværdier eller efter tilpassede tidspunkter. Det giver mulighed for at variere den ønskede vandmængde og derved udnytte rentvandsbeholderens bufferkapacitet døgnet rundt. Derved sikres både en jævn indvinding og beskyttelse af kildepladsen.
Al betjening kan ske fra computere, som SRO/SCADA anlægget er opkoblet til.

Dæksler til rentvandsbeholder

De senere års fokus på bakterieforhold på vandværker har givet øget fokus på at sikre rentvandsbeholderne med nye dæksler.

Se her de nye dæksler, som tilpasses det enkelte vandværk

Copyright © 2007-2018 Kemic Vandrens A/S