Printvenlig udgave

Industri & Landbrug

Industri

For mange virksomheder er en stabil forsyning med helt rent vand en alt afgørende faktor for at kunne opretholde produktionen.

Og det er ikke nødvendigvis altid kun et spørgsmål om, at svigtende vandforsyning eller ringere vandkvalitet forsinker forskellige dele af produktionsapparatet. Hvis det for eksempel gælder produktion af fødevarer og virksomheden er underlagt levnedsmiddelkontrol, kan en ganske minimal forekomst af bakterier ganske enkelt få alvorlige konsekvenser og medføre store økonomiske tab for virksomheden. I forbindelse med disse industrier, der er underlagt levnedsmiddelkontrol, er godkendelse og egenkontrol højere end på de gængse vandværke. Med andre ord er drift sikkerheden i højsædet.

Derfor sikrer Kemic Vandrens altid, at vores kunder har et stabilt forsyningsanlæg, der altid er nøje og detaljeret dokumenteret. Kontinuerlig overvågning af den daglige drift sikrer at der altid er fuld kontrol omkring afgørende aspekter af vandkvaliteten, så som ilt indhold, pH, turbiditet, temperatur og mangan. Datalagring og rapportering er ligeledes vigtig, hvilket Kemic Vandrens selvfølgelig også leverer systemer til at overvåge og lagre.  

Kemic Vandrens kan levere industrianlæg i alle størrelser og til alle sammenhænge, og hvert anlæg bliver nøje tilpasset kundens aktuelle ønsker og behov. Desuden er et anlæg leveret fra Kemic Vandrens altid fremtidssikret, således at det let og hurtigt kan udvides, hvis der på sigt skulle opstå et nyt behov for dette.
 

 

Bolderslev Vandværk

Se vandværket her

 

Arla Foods

Se vandværket her

  Landbrug

Både landbrug og gartnerier er særdeles afhængige af en stabil vandforsyning for at sikre en optimal drift. Hos mange landbrug er det ofte et krav, at dagligdagens gøremål ikke skal tilpasses vandforsyningen. I stedet skal vandforsyningen tilpasses de daglige gøremål.

Er vandforsyningen ustabil, kan det være nødvendigt at tilpasse dagligdagens gøremål i forhold til spidsbelastningsperioder, eller det kan gå alvorligt ud over afgrødernes vækst. Og i værste fald kan situationen for en landmand med en stor besætning lynhurtig blive katastrofal, hvis dyrene må undvære vand ret længe.   

Derfor vil forsyningssikkerhed og stabilitet altid være et fokusområde hos landbrug. Og det er ikke afgørende om anlægget skal dimensioneres til 300 meller 30.000 mårligt. Alle behov er lige vigtige for den enkelte, og Kemic Vandrens garanterer for driftsikre løsninger - der er nøjagtigt tilpasset til de reelle ønsker og behov.

I dét omfang det er muligt, bliver de eksisterende installationer tilpasset og suppleret med nye elementer. Derfor er de forskellige indvindings- og filteranlæg ikke standardløsninger, hvilket sikrer kundens investering langt ud i fremtiden.

 

Bøgely

Privat vandforsyning til husstand og landbrug på 170 ha. 

Læs mere her

     

Stenagergaard

Landbrug med slagtesvin ved Tappernøje

Læs mere her

 
             
 

 

Copyright © 2007-2018 Kemic Vandrens A/S