Printvenlig udgave

Løkken Vandværk

Projekt: Forsyningssikkerhed i sommerhusområde

Løkken Vandværk forsyner 2660 hustande med 255.000 m3 pr. år fra ni boringer.

Renovering og fornyelse

Der er foretaget en gennemgribende renovering af bygninger. Seks gamle og nedslidte lukkede filtre er blevet erstattet af fire nye lukkede trykfiltre. De nye filteranlæg er opbygget i to behandlingslinjer, der kan køre uafhængigt af hinanden. Dette medvirker en markant forbedring af sikkerheden af vandkvaliteten, speciel i forbindelse med en eventuel forurening.


Sæsonvarierende forbrug

Løkken er kendt som et stort sommerhusområde, hvilket bevirker store udsving i kravet til forsyningen, alt efter sæson. For at imødekomme dette, suppleres den eksisterende rentvandstank med en ny. Begge rentvandstanke har en volumen på 500 m3. Løkken har to filterlinjer for at sikre forsyningssikkerheden. Denne sikring er specielt vigtig for et vandværk som Løkken, der har et sæsonvarierende forbrug og en stor belastning af vandværkets maks-kapacitet. Her betyder de to filterlinjer, at man reelt har to vandværker i et. I tilfælde af forurening eller reparation på en linje vil det være muligt at køre fuld drift på den anden linje. Linjerne har dobbeltfiltrering og kan frakobles individuelt, både på anlægget og på de to rentvandstanke
Med det store rentvandsreservoir og to filterlinjer kan vandværket imødekomme det store forbrug i de såkaldte peak-perioder.

Nedjustering

Kemic Vandrens tager troværdig rådgivning alvorligt. Derfor blev der foretaget en nedjustering fra tre til to linjer i det nye vandværk i Løkken. Tre linjer betød reelt en stor overkapacitet, og derfor blev problemet med det sæsonvarierende forbrug i stedet løst ved konstruktion af den ekstra rentvandstank.

                                                                                        

Afgasningsbeholdere og UV-anlæg

Råvandet omkring Løkken indeholder både metan og svovlbrinte. Det nye anlæg er kombineret med afgasningsbeholdere, der effektivt fjerner de to gasser fra råvandet. I forbindelse med indkøring af vandværket er der installeret et UV-anlæg, der dræber bakterier, når vandet passerer gennem det. UV anlægget kører ikke kontinuerligt, men er en sikring ved en eventuel forurening.
 

 

Copyright © 2007-2018 Kemic Vandrens A/S