Printvenlig udgave

Den Trojanske Hest

14. september 2016

Pressemeddelelse om udviklingen af en ny miljøvenlig og bæredygtig sandfilterteknologi.

 

Stort potentiale i ny rensemetode til vand med pesticider

Kemic Vandrens A/S er med til at udvikle en ny miljøvenlig og bæredygtig sandfilterteknologi, der kan fjerne pesticider fra grundvandet. Metoden kan blive et eksporteventyr, på sigt betyde flere arbejdspladser og forebygge sløjfning af boringer til drikkevand

Forskningsprojektet kaldes "Den Trojanske Hest", fordi bakterierne indeholder skjulte pesticidnedbrydende egenskaber, som ligger gemt i cellens gener. Målet er at udvikle en miljøvenlig og bæredygtig sandfilterteknologi, hvor bakterier med disse egenskaber overføres til en eksisterende bakteriepopulation i et sandfilter. Processen renser grundvandet og efterlader kun vand og CO².

Vi ved, at metoden virker i fuld skala i sandfiltre på vandværkerne. Nu handler det om at finde ud af, hvordan vi gør mikroorganismerne mobile og flytter egenskaberne til andre sandfiltre, siger Henrik Nybro Laugesen fra Kemic Vandrens A/S i Give, der er med i forskningsprojektet "Den Trojanske Hest". Firmaet har specialiseret sig i biologisk rensning af drikkevand i sandfiltre på vandværkerne. 

Færre nye boringer

Når det lykkes at producere sandfiltre med de særlige egneskaber, er det godt nyt set i forhold til udfordringer med pesticider i grundvand.

- Vi ved, at pesticider bevæger sig med cirka en meter om året gennem jordlag. Farten er afhængig af sammensætningen af geologien, men til sidst, når resterne grundvandet. Vi kan neutralisere pesticiderne med sandfiltre, fortæller han.

Der oprettes hvert år cirka 100 nye boringer herhjemme. Teknologien vil betyde, at antallet af nye boringer, kan reduceres og eksisterende boringer komme i brug igen.

Eksporteventyr

En effektiv renseløsning vil også være forbundet med betragtelige eksportmuligheder, fordi den største del af EU's areal, har de samme problemer med pesticider, som vi kendet det her i landet. 

- Der er et kæmpe potentiale for global eksport af sandfiltre med de særlige egenskaber, siger Henrik Nybro Laugesen.

Projektet udføres i et samarbejde med Teknologist Institut, hvor DTU Miljø og Københavns Universitet er tilknyttet som universitetssamarbejdspartnere.

- Parterne har gode laboratorier og en ekspertise, der er nødvendige for os for at nå målet, siger Henrik Nybro Laugesen.

En fremtid uden pesticider

Bodil H. Lorentzen, centerchef for Vand og Miljø på Teknologisk Institut, er enig med perspektiverne i et færdigt produkt.

- Det vi arbejder med nu er, at vi skal have mikroorganismerne til at gøre det, som vi gerne vil have dem til, også når det handler om større mængder. Vi skulle gerne have en prototype klar om fire år, og derefter kan Kemic Vandrens A/S sætte en produktion i gang, siger hun.

På lang sigt, mener Bodil H. Lorentzen, at der er en mulighed for at mikroorganismerne kan tilføres pesticider direkte, så de rester, der bliver liggende på bar jord, når der er blevet sprøjtet, tilintetgøres, og aldrig når ned i jorden. Dermed er grundvandet beskyttet.

FAKTA

I projektet arbejder parterne sammen med MEM2BIO, som er et andet dansk projekt, der forsker i udvikling af nye teknologier til rensning af forurenet drikkevand.

Innovationsfondens investering i Den Trojanske Hest: 5,75 millioner kr.

Samlet projektbudget: 8,65 millioner kr.

Varighed af projektet: 4 år.

Projektets officielle titel: The Trojan Horse. A new biotechnology for pesticide removal at drinking water sand filters

Kontaktpersoner:

Henrik Nybro Laugesen
Kemic Vandrens A/S
Mail: hnl@kemic.dk
Mobil: 2655 3280

Bodil H. Lorentzen, centerchef
Vand og Miljø
Teknologisk Institut
Telefon: 7220 1539

Fakta:

Kemic Vandrens A/S leverer løsninger til forskellige former for vandrensning, fra indvindingen til rensningen og udpumpning, samt løsninger til styring og overvågning.

Kemic Vandrens A/S kan varetage hele processen fra projektering til tilbudsgivning, etablering og efterfølgende servicering af det færdige vandrensningsanlæg.

Læs mere om "Den Trojanske Hest" under Udviklingsprojekter eller i vores online brochure

 

Copyright © 2007-2018 Kemic Vandrens A/S