Printvenlig udgave

Kemic tvillinganlæg til vandrensning

Kemic trykfilteranlæg er opbygget som tvillinganlæg med to parallelt fungerende trykfiltre. Anlæggets konstruktion er med til at sikre en fordobling af gennemstrøms hastigheden ved returskylningen i forhold til filtreringshastigheden.


Effektiv rensning af grundvand

Afhængig af råvandskvaliteten og den ønskede rensegrad opbygges trykfilteranlæg med henholdsvis iltning og filtrering. Alle typer af anlæg kan både leveres som manuelle anlæg med skydeventiler - eller som automatiske anlæg med pneumatiske ventiler.

 

Kemic for- og efter-filter (Kemic pre- and post-filter)

To parallelt fungerende trykfiltre

Kemic trykfilteranlæg er opbygget som tvillinganlæg med to parallelt fungerende trykfiltre.

 


Filtrering og iltning

Rensning af vanskelig filtrerbart vand sikres ved at benytte både for- og efterfilter med evt. monteret hydrofor/membranbeholder, hvis anlægget forsyner forbrugerne direkte. Dobbelt filtrering af urent vand i for- og efterfilter med hydrofor bevirker, at efterfiltreringen foregår ved lavere hastighed, hvorved der opnås den mest effektive filtrering. En effektiv iltning er en forudsætning for, at stofferne efterfølgende kan tilbageholdes i filtermassen, og det vil primært være jern og mangan, der fjernes ved tradtionel vandbehandling.
 

 

 Kemic Vandrens Filteranlæg Ventil til Kemic Trykfilteranlæg Montage af trykfilteranlæg med Grundfos pumper til Lønstrup Vandværk - Kemic Vandrens  Kemic Vandrens udpumpningsanlæg ved Broager Vandværk
       

 

 

 

 

Copyright © 2007-2018 Kemic Vandrens A/S