Kemic Airlift: fjerner aggressiv kuldioxid (CO2) helt uden kemi

Kemic Vandrens A/S har udviklet Airlift, en innovativ metode til at fjerne aggressiv kuldioxid (CO2) fra drikkevand, helt uden brug af kemiske stoffer.

Aggressiv kuldioxid (CO2) findes primært i områder med kalkfattig jord. Kuldioxiden er kalkopløsende, hvilket kan give skader på rørene både på vandværket og i forsyningsnettet. Derfor har det i mange år været praksis at tilføre kalk til vandet for at fjerne kuldioxiden og dermed øge pH-værdien til det ønskede niveau jf. regler om drikkevandskvalitet.

Indblæsning af ilt som eneste middel

Med Kemic Airlift, en helt ny metode udviklet af Kemic Vandrens A/S i samarbejde med selvstændig konsulent Henrik Aktor fra Aktor Innovation og Aquatarium i Ringkøbing, fjernes CO2’en nu i stedet med indblæsning af ilt. Indblæsning af ilt har hidtil nogle steder været brugt undervejs i vandbehandlingen for at øge effekten af det kemiske materiale som tilføres, eksempelvis kalk eller lud, men aldrig før i fuld skala som eneste middel mod aggressiv kuldioxid. Det kræver en særlig placering og montering af anlægget for at skabe det rigtige flow til rentvandstanken på vandværket, samt dimensionering og justering af ilt-tilførslen, som Kemic nu har udviklet.

Helt op under loftet

Fordi der skal være frit udløb fra Airlift til rentvandstanken på vandværket, er det nødvendigt at arbejde højt oppe, når Airlift skal monteres, fortæller servicetekniker hos Kemic Vandrens A/S, Finn Pedersen:

– Man skal ikke have højdeskræk når man arbejder med Airlift, for vi kommer op i 10-11 meters højde. Men det er imponerende at se gutterne nærmest flyve rundt op under loftet, selvfølgelig efter alle sikkerhedsmæssige forskrifter, fortæller Finn.

I drift i Ringkøbing

Det nye anlæg til fjernelse af aggressiv kuldioxid er installeret på Aquatarium ved Ringkøbing, som over en periode oplevede øget niveau af aggressiv kuldioxid (CO2) i det oppumpede råvand. Aquatarium bad Kemic om at præsentere en række løsningsmuligheder, og valget faldt på denne innovative løsning uden brug af kemi, da Aquatarium generelt ønsker den bedste vandbehandling uden brug af kemi.

Anlægget er udviklet i samarbejde med Henrik Aktor, fra AKTOR Innovation ApS, civilingeniør og PhD, som bl.a. har sørget for modellering og beregninger for at nå den mest optimale løsning. Henrik Aktor fortæller om samarbejdet:

– Vores vandforsyning i Danmark bliver løbende udfordret af nye stoffer og nye udfordringer, og så er det godt at vi kan samarbejde om løsningerne i branchen. Jeg bidrager f.eks. med teoretisk viden, beregninger og modellering, som vi så designer en løsning ud fra i fællesskab, og Kemic efterfølgende implementerer. Det har været et samarbejde præget af stor gensidig tillid og fælles ambition om at finde den bedst løsning.

Også samarbejdet mellem Kemic og kunden, Aquatarium, har fungeret godt. Her har det været en fordel at Kemic har leveret det store vandværk ved Ringkøbing tilbage i 2016.

– Vores samarbejde med Aquatarium er fremragende. De ønsker de bedste løsninger, og folkene på vandværket er lige så nørdede som vi er, så vi taler samme sprog og får hurtigt tingene fikset. Det er en fornøjelse, fortæller Finn Pedersen, servicetekniker hos Kemic Vandrens A/S.

Det gode og i forvejen langvarige samarbejde med Aquatarium har især været en fordel fordi Airlift er et nyt produkt, fortæller Finn:

– Aquatarium var første sted vi skulle montere anlægget, og så er det bare en fordel at vi kender vandværket godt. Men nu hvor vi har gjort det en gang, kan vi montere Kemic Airlift hvor som helst.

Minimal vedligeholdelse og driftsomkostninger

Kemic Airlift-anlægget kræver minimal løbende vedligehold, da der ikke skal tilføres nyt filtermateriale løbende, som det kendes fra brug af kalktilførsel som løsning på aggressiv kuldioxid (CO2). Der er styring på anlægget så det kan styres og observeres i den daglige drift af vandværket. Fordi ilten tilføres det rensede vand lige inden det løber til rentvandstanken, er der ikke filtre der løbende stopper til med andre uønskede stoffer. Derudover er det også en mere hygiejnisk løsning. Således er der minimal løbende vedligehold af anlægget, og ingen omkostninger til nyt filtermateriale som det er tilfældet eksempelvis ved tilførsel af kalk.

Eftermonteres uden driftsstop

På vandværker med mere end én driftslinje kan Kemic Airlift-anlæg installeres helt uden driftsstop eller reduktion af kapacitet i monteringsperioden. Der stoppes for drift på en linje ad gangen i korte perioder under montering. Der er desuden mulighed for bypass uden om Kemic Airlift efter montering.

Jord- og grundvandsforhold afgør om fjernelse af aggressiv CO2 er nødvendig

Aggressiv CO2 findes i grundvandet primært i områder med kalkfattig jord, hvilket i Danmark hovedsageligt er i Jylland og nogle steder på Fyn. Det skyldes den geologiske udvikling under istiden, hvor den jyske højderyg markerer en stor forskel på grundvandet. Jo længere vestpå man kommer, desto større koncentration af aggressiv CO2 finder man ofte.