Indkøring af vandværk

Kemic Vandrens har mange års erfaring indenfor renovering og opførelse af nye vandværker. I Kemic Vandrens er kunden altid med i alle projektets faser – fra idé til færdigt vandværk. Vi arbejder ikke ud fra standardløsninger, da hver kunde har egne behov, ønsker og udgangspunkt. Hos Kemic Vandrens udføres montering, indkøring og service af vores egne erfarne montører. 

Kemic Vandrens ligger stor vægt på et tæt samarbejde. Indkøring og opstart af et anlæg er en af de mere tidskrævende processer, idet den rette vandkvalitet skal opnås. Indkøring og opstart foregår i tæt samarbejde med Kemic Vandrens og vandværkspasseren.

Opstart af anlægget

Ved opstarten af anlægget påfyldes varmebehandlet sand. Hvorefter filtrene podes med biologisk aktivt filtermateriale. Der monteres recirkulering for at få processen hurtigere i gang.

Vandkvalitet i fokus

Gennem hele indkøringsprocessen følger Kemic Vandrens nøje vandets kvalitet, dette ved hjælp af vandprøver. Vandprøverne analyseres i eget laboratorie, dog er prøverne kun til internt brug, da Kemic Vandrens ikke er akkrediteret. Vandprøverne bruges til at se, om de biologiske processer er startet, samt hvornår den rette vandkvalitet er opnået.

Stor erfaring med indkøring

Kemic Vandrens har erfaring fra mange forskelligartede opgaver indenfor idriftsætning og opstart af vandværker, og derfor tager vi højde for alle forhold på stedet. Anlægget tilpasses og vi holder os opdateret på, hvordan indkøringen forløber.