Vakuum ekstraktionsanlæg

Forurenet vand er et stigende problem, derfor bruger Kemic Vandrens mange ressourcer og meget energi på at forske og udvikle ny viden og teknologi, så der kan skabes nye metoder, som kan imødekomme de stigende problemer indenfor vandbehandling. 

Et stigende problem inden for rensning af råvand er, at det er forurenet med opløsningsmidler, benzin- og oliekomponenter.  For at undgå spredning af forureningen foretages afværgeforanstaltninger. Ved hjælp af et vakuum ekstraktionsanlæg kan det oppumpede afværgevand renses, inden det ledes til recipient.

Miljøvenlig metode

Rensning af afværgevand ved brug af vakuum ekstraktionsanlæg er en miljøvenlig metode, som består af flere processer.
Vandet ledes først gennem et filter, som fungerer ved hjælp af vakuum. Her forgasses forureningspartiklerne til luftform, hvorefter det rensede vand opnår en kvalitet, som overholder alle grænseværdier for renset vand til udledning.
Forureningen fra vakuumprocessen, ledes over på luftform, herefter ledes denne luft gennem et kulfilter, som renser den, hvorefter den bliver ledt ud af anlægget.

Patent

Kemic Vandrens har patent på vakuum ekstraktionsanlæg og leverer også mobile vakuum ekstraktionsanlæg, som ikke kræver de store anlægsomkostninger, herudover kan de opstilles, hvor der er behov for et afværge anlæg.