Hvordan renser Kemic for PFAS?

Hos Kemic Vandrens bruger vi vores årelange erfaring med at lave rent vand, når vi renser for PFAS inkl. PFOS. Vores erfaring med rensning af drikkevand er her til stor nytte.

Analyse og forbehandling

Det er særligt forbehandlingen, der er vigtig i rensning for PFAS og PFOS. Her fjernes alle unødige stoffer før vandet rammer kulfilteret, hvor PFAS-forbindelserne fjernes. Det betyder at kulfilteret ikke tilstoppes af andre stoffer, som måtte være i vandet – selv om rensning for disse stoffer ikke er hovedformålet med rensningen af afværgevandet. Dette giver en driftssikker løsning og endnu renere vand. 

Forbehandlingen, og anlæggets opsætning i det hele taget, tilpasses efter vandkvaliteten på stedet. Derfor er det nødvendigt med en vandanalyse, som er essentiel for anlæggets succes. Anlægget bygges med de relevante filtre og forbehandlingsmetoder ud fra vandkvaliteten, herunder øvrige forureninger. 

Procesgaranti

Hver gang vi leverer et anlæg til rensning af afværgevand, herunder forurening med PFAS inkl. PFOS, stiller vi en garanti for hvor længe anlægget og de nødvendige filtre kan holde. Garantien afhænger af vandkvalitet og forureningsgraden af afværgevandet og er dermed ikke den samme for alle anlæg. I langt de fleste tilfælde fungerer vores anlæg væsentlig længere end den garanti, vi stiller, før filtrene skal skiftes. 

De fleste aftaler om levering af rensning af afværgevand omfatter også driften af anlægget, således at kunden også nyder godt af vores erfaring med optimal drift af de relevante filtre. 

Tæt samarbejde med myndigheder, rådgivere og forskningsinstitutter

Etablering af afværgeanlæg med kulfilter kræver tilladelse fra myndighederne. Hos Kemic Vandrens er vi vant til at samarbejde tæt med kommuner, regioner, rådgivere, entreprenører og forskere om rensning af vand. Vi gebærder os derfor rutineret i store projekter med mange interessenter, men tager også gerne hovedentreprisen eller totalentreprise afhængig af de konkrete behov. 

Kontakt os

Henrik Nybro Laugesen
Mail: hnl@kemic.dk
Mobil: 2655 3280
Telefon: 7673 3755