Sådan renser Kemic for PFAS

Hos Kemic Vandrens bruger vi vores årelange erfaring med at lave rent vand, når vi renser for PFAS inkl. PFOS. Vores erfaring med rensning af drikkevand er her til stor nytte. Vores metode kan bruges til at fjerne PFAS fra både afværgevand og fra drikkevand på et vandværk, og er best available technology (BAT)

Processen består af tre trin: analyse og forbehandling, rensning med kulfilter, og til sidst efterpolering.

Analyse og forbehandling

Det er særligt forbehandlingen, der er vigtig i rensning for PFAS og PFOS. Her fjernes alle unødige stoffer før vandet rammer kulfilteret, hvor PFAS-forbindelserne fjernes. Det betyder at kulfilteret ikke tilstoppes af andre stoffer, som måtte være i vandet – selv om rensning for disse stoffer ikke er hovedformålet med rensningen når der er tale om afværgevand. Dette giver en driftssikker løsning og endnu renere vand.

Forbehandlingen, og anlæggets opsætning i det hele taget, tilpasses efter vandkvaliteten på stedet. Derfor er det nødvendigt med en vandanalyse, som er essentiel for anlæggets succes. Anlægget bygges med de relevante filtre og forbehandlingsmetoder ud fra vandkvaliteten, herunder øvrige forureninger.

Ved rensning for PFAS på et vandværk vil der oftest allerede være etableret den nødvendige forbehandling i form af den almindelige vandbehandling, der er nødvendig for drikkevand. Derfor vil det oftest være mest optimalt at placere et PFAS-anlæg lige før afgang vandværk.

Efterpolering

Kulfilteret som er tilpasset den aktuelle PFAS-forurening og vandets karakteristik i øvrigt, fjerner langt størstedelen af PFAS-forbindelserne i vandet. For at rense helt i bund efterpoleres derefter med resiner i et ionbytteranlæg. Denne teknologi er velkendt til flere formål inden for vandrensning, og har også vist sig effektiv i rensning for PFAS.

 

Procesgaranti

Hver gang vi leverer et anlæg til rensning af afværgevand, herunder forurening med PFAS inkl. PFOS, og rensning af drikkevand på et vandværk, stiller vi en garanti for hvor længe anlægget og de nødvendige filtre kan holde. Garantien afhænger af vandkvalitet og forureningsgraden af afværgevandet eller drikkevandet, og er dermed ikke den samme for alle anlæg. I langt de fleste tilfælde fungerer vores anlæg væsentlig længere end den garanti, vi stiller, før filtrene skal skiftes.

De fleste aftaler om levering af rensning af afværgevand omfatter også driften af anlægget, således at kunden også nyder godt af vores erfaring med optimal drift af de relevante filtre. Drift af PFAS-anlæg på et vandværk kan også omfattes af den løbende serviceaftale.

 

Tæt samarbejde med myndigheder, rådgivere og forskningsinstitutter

Etablering af afværgeanlæg med kulfilter kræver tilladelse fra myndighederne. Det samme gælder et PFAS-anlæg på et vandværk, som vil klassificeres som videregående vandbehandling. Hos Kemic Vandrens er vi vant til at samarbejde tæt med kommuner, regioner, rådgivere, entreprenører og forskere om rensning af vand. Vi gebærder os derfor rutineret i store projekter med mange interessenter, men tager også gerne hovedentreprisen eller totalentreprise afhængig af de konkrete behov.

Best available technology (BAT) for PFAS-rensning

Kemics anlæg til rensning for PFAS er best available technology (BAT) og dermed den løsning til rensning for PFAS der skal bruges når der findes forureninger med PFAS.

Vi arbejder løbende på at effektivisere løsningen både for at øge effektiviteten og reducere omkostningerne til rensning for PFAS.

Kontakt os

Henrik Nybro Laugesen
Mail: hnl@kemic.dk
Mobil: 2655 3280
Telefon: 7673 3755