PFAS og PFOS

PFAS og PFOS er blevet lokaliseret mange steder i Danmark. Der er tale om svært nedbrydelige og giftige stoffer, som bl.a. har været brugt i brandskum. Det betragtes af flere som en ny problemstilling, men hos Kemic Vandrens har vi siden 2017 fjernet PFAS, herunder PFOS, fra forurenet grundvand. 

Hvad er PFAS?

PFAS er en forkortelse for perfluorerede alkylsyrer og er en samlet betegnelse for en stor gruppe fluorholdige stoffer. Der findes flere typer af forbindelser som f.eks. PFOS, PFOSA, PFOA m.v. Stofferne er fremstillet industrielt og nedbrydes ikke i naturen. Nogle af stofferne er kendt som værende kræftfremkaldende. PFOS kan påvirke reproduktionen og er mistænkt for at være hormon- og immunforstyrrende.

Hvor findes PFAS og PFOS?

Stoffet kan bruges til at gøre produkter fedt- og vandafvisende. Det vil sige at det bruges i mange forskellige produkter, f.eks. tæpper, pizzabakker, tøj og maling.

PFAS/PFOS har også i mange år været brugt i brandskum, hvilket gjorde at skummet havde en bedre evne til at slukke brande. PFOS-holdigt brandskum, som har været brugt ved brandøvelser, er over årene sevet ned i grundvandet og har skabt forurening flere steder i Danmark.

Kan PFAS/PFOS fjernes? Kemic Vandrens løser problemet med PFAS/PFOS

Hos Kemic Vandrens har vi siden 2017 arbejdet med at rense grundvandet ved Københavns Lufthavn med dokumenteret succes. Vi har et effektivt koncept, som kan afhjælpe problemet, og resulterer i rent grundvand.

Rensningsanlægget tilpasses den aktuelle forurening på stedet. Erfaringerne viser at vandet efter rensning bliver så rent, at det kan bruges til bl.a. vanding af grusveje og brandslukning.

Vores renseanlæg kan betragtes som Best Available Technology (BAT), hvilket vil sige at denne teknik skal bruges, hvis man har kendskab til forurening.

Case: PFAS og PFOS – Københavns Lufthavn

For år tilbage konstaterede Københavns Lufthavn at der var PFAS i grundvandet i og omkring Københavns Lufthavn. Det skyldes at man løbende holder øvelser med slukning af brande i fly. Det er tidligere sket med brug af brandskum indeholdende PFOS da det var lovligt.

Kemic Vandrens fik til opgave at fjerne PFAS fra grundvandet, og siden 2017 har vi renset vandet for 12 forskellige PFAS-forbindelser, inkl. PFOS, med dokumenteret succes. Vi har udviklet et gennemtestet koncept som renser grundvandet, og vandet kan derefter bruges til vanding af grusveje og til brandslukning.

Når vandet rammer vores rensningsanlæg ved 1. indløb, har vi målt indholdet af 12 typer af PFAS-forbindelser, som efterfølgende er bliver renset igennem 3 filtre inden vandet kommer til udløb.

Resultaterne er entydige, og viser at renseanlægget giver de ønskede resultater, og grundvandet er rent. Konklusionen er at PFAS og PFOS ikke længere kan spores i grundvandet.

Kontakt os

Henrik Nybro Laugesen
Mail: hnl@kemic.dk
Mobil: 2655 3280
Telefon: 7673 3755