PFAS og PFOS

PFAS og PFOS er blevet lokaliseret mange steder i Danmark. Der er tale om svært nedbrydelige og giftige stoffer, som bl.a. har været brugt i brandskum og derfor har forurenet en række brandøvelsespladser. Det betragtes af flere som en ny problemstilling, men hos Kemic Vandrens har vi siden 2016 fjernet PFAS, herunder PFOS, fra forurenet grundvand. 

Hvad er PFAS?

PFAS er en forkortelse for perfluorerede alkylsyrer og er en samlet betegnelse for en stor gruppe fluorholdige stoffer. Der findes flere typer af forbindelser som f.eks. PFOS, PFOSA, PFOA m.v. Stofferne er fremstillet industrielt og nedbrydes ikke i naturen. Nogle af stofferne er kendt som værende kræftfremkaldende. PFOS kan påvirke reproduktionen og er mistænkt for at være hormon- og immunforstyrrende.

Hvor findes PFAS og PFOS?

Stoffet kan bruges til at gøre produkter fedt- og vandafvisende. Det vil sige at det bruges i mange forskellige produkter, f.eks. tæpper, pizzabakker, tøj og maling.

PFAS/PFOS har også i mange år været brugt i brandskum, hvilket gjorde at skummet havde en bedre evne til at slukke brande. PFOS-holdigt brandskum, som har været brugt ved brandøvelser, er over årene sevet ned i grundvandet og har skabt forurening flere steder i Danmark.

Kan PFAS/PFOS fjernes? Kemic Vandrens løser problemet med PFAS/PFOS

Hos Kemic Vandrens har vi siden 2016 arbejdet med at rense grundvandet ved Københavns Lufthavn med dokumenteret succes. Vi har et effektivt koncept, som kan afhjælpe problemet, og resulterer i rent grundvand.

Rensningsanlægget tilpasses den aktuelle forurening på stedet. Erfaringerne viser at vandet efter rensning bliver så rent, at det kan bruges til bl.a. vanding af grusveje og brandslukning.

Vores renseanlæg kan betragtes som Best Available Technology (BAT), hvilket vil sige at denne teknik skal bruges, hvis man har kendskab til forurening.

Case: PFAS og PFOS – Københavns Lufthavn

Læs mere om Kemic’s arbejde med at rense for PFOS i Københavns Lufthavn her.

 

Læs mere om PFAS i Vandposten

Læs mere om PFAS, forurening og rensning i Vandpostens temanummer om PFAS, hvor også Henrik Laugesen, direktør i Kemic, udtaler sig om problematikken og rensemetoder.

Læs artiklen her

Vandposten udgives af Danske Vandværker.

Kontakt os

Henrik Nybro Laugesen
Mail: hnl@kemic.dk
Mobil: 2655 3280
Telefon: 7673 3755