Pesticider

Forurenet vand er et stigende problem, derfor bruger Kemic Vandrens mange resourcer og meget energi på at forske og udvikle ny viden og teknologi, så der kan skabes nye metoder, som kan imødekomme de stigende problemer indenfor vandbehandling. 

Et pesticid er betegnelsen for en gift, der er beregnet til at kontrollere planter, insekter, svampe og andre organismer, som opfattes som skadelige. Pesticider omtales som aktivstoffer og udgør derfor en potentiel sundhedsrisiko for mennesker. I Danmark er der stor fokus på brugen af pesticider i landbruget, specielt på nedsivning af pesticider i grundvandet. I Danmark må der kun bruges pesticider, der er optaget på listen over godkendte bekæmpelsesmidler.

Pesticider i grundvandet

Generelt er der de fleste steder i Danmark meget rent grundvand. Men flere og flere boringer bliver alligevel lukket, da der i boringerne findes pesticider, som er overskrider grænseværdierne for pesticider. Pesticider bevæger sig langsomt, men sikkert ned mod grundvandsdepoterne, og det er kun et spørgsmål om tid, før problemet bliver omfattende.

Den trojanske hest

Kemic Vandrens er, sammen med Teknologisk Institut i Århus, Københavns Universitet, Innovationsfonden og DTU ved at udvikle en løsning, som kaldes ”Den Trojanske Hest”. Løsningen vi målrettet arbejder hen imod, at man på sigt skal kunne pode bakterier i eksisterende sandfilter, som naturligt vil fjerne pesticiderne fra vandet. 

Læs mere om Den Trojanske Hest her.

Kontakt os

Henrik Nybro Laugesen
Mail: hnl@kemic.dk
Mobil: 2655 3280
Telefon: 7673 3755