Udvikling af DMS-rensning

Hos Kemic Vandrens har vi stor erfaring med og en praktisk tilgang til rensning af vand. Når vi kombinerer det med samarbejder med forskere og andre aktører som supplerer med teoretisk og akademisk viden, bliver vi sammen klar til at løse fremtidens udfordringer med drikkevand. Det er forsøgene med rensning for DMS på Frederiksberg og i Hjørring et godt eksempel på.

DMS-forurening i ca. 30% drikkevandsboringer

Ca. 30% af drikkevandsboringerne i Danmark er forurenet med DMS i større eller mindre grad. DMS har tidligere været brugt i svampemidler brugt på gartnerier samt i træbeskyttelse og maling, og findes nu i grundvandet landet over. DMS findes særligt i bynære områder, hvilket komplicerer udfordringen, da det i disse områder kan være vanskeligt at etablere nye drikkevandsboringer, simpelthen fordi der ikke er plads.

Vandet fra de DMS-forurenede drikkevandsboringer kan renses effektivt med aktivt kul for at fjerne forureningen. Det kan dog være en omkostningsfuld metode, da kullene med tiden bliver mættede og skal skiftes. Derfor er det vigtigt at fortsætte udviklingen og gøre metoden endnu mere effektiv og billigere for vandværkerne.

I samarbejde med Teknologisk Institut, Frederiksberg Forsyning og Hjørring Vandforsyning arbejder Kemic med en række forsøg med optimering af de metoder, der benyttes til rensning for DMS. Det sker for at sikre en mere effektiv rensning fremover.

Forsøg med forskellige materialer

Forsøgene er tilrettelagt af Teknologisk Institut, som har gennemført en række laboratorieforsøg med forskellige kombinationer af materialer til rensning for DMS, herunder aktivt kul af forskellig karakter, som er behandlet og aktiveret på forskellige måder, samt resiner. I laboratoriet er det dog ikke muligt at efterligne det flow, der er på et vandværk. Derfor er de mest lovende materialer blevet testet i mindre skala på vandværker henholdsvis på Frederiksberg samt i Hjørring. På baggrund af de indledende forsøg er der udvalgt to forskellige typer aktivt kul, som testes både hver for sig og sammen, og et tredje aktivt kul, som testes i et trykfilter.

Forsøgene gennemføres på to forskellige geografiske lokationer, da der trods DMS-forurening som fællesnævner er forskel på den kemiske sammensætning af vandet.

Kemic Vandrens leverer de anlæg, der testes med henholdsvis på Frederiksberg og i Hjørring, og sørger i samarbejde med Teknologisk Institut for løbende at regulere anlæggene således at der skabes de rigtige betingelser for forsøgene.

Kontakt os

Henrik Nybro Laugesen
Mail: hnl@kemic.dk
Mobil: 2655 3280
Telefon: 7673 3755