Case: rensning for PFOS i Københavns Lufthavn

En teknologi baseret på kulfiltre fjerner PFAS og PFOS fra grundvand og overfladevand hos Københavns Lufthavn.

Frem til 2008 er der blevet brugt – dengang helt lovligt – brandskum indeholdende PFOS til brandøvelser i Københavns Lufthavn, hvor der blandt andet trænes i slukning af flybrande. Dette har ført til forurening i og omkring lufthavnen.

Kemic Vandrens A/S har siden 2016 arbejdet med rensning af grundvand og overfladevand i og omkring lufthavnen for PFAS, inkl. PFOS, med dokumenteret succes. Vi har udviklet en effektiv teknologi baseret på kulfiltre, som renser grundvandet. Vandet er efterfølgende så rent at det kan bruges til andre formål, som f.eks. vanding af af grusveje og til brandslukning, eller det kan udledes sikkert i naturen.

Når vandet rammer vores rensningsanlæg ved 1. indløb, har vi målt indholdet af 12 typer af PFAS-forbindelser, som efterfølgende er bliver renset igennem 3 filtre inden vandet kommer til udløb.

Resultaterne er entydige, og viser at renseanlægget giver de ønskede resultater, med PFAS-indhold langt under de nye grænseværdier.

I april 2022 blev anlægget i Københavns Lufthavn udvidet markant. Tre store lastbiler skulle der til, da Kemic leverede i alt fem mobile anlæg til at øge indsatsen med oprensning.

PFAS/PFOS renseanlæg i Københavns Lufthavn

Kapacitet: 35 kubikmeter i timen

Anlæg: Fem mobile anlæg

Afløb: Til lokal bæk

Styring: Fjernstyret via internet

Ejer: Kemic Vandrens A/S, Give

Start: Maj

2147B64C-DE8E-4C53-80DF-3BC56518BA04

For mere information, kontakt

Henrik Nybro Laugesen
Mail: hnl@kemic.dk
Mobil: 2655 3280
Telefon: 7673 3755