Den Trojanske Hest

Forurenet vand er et stigende problem, derfor bruger Kemic Vandrens mange ressourcer og meget energi på at forske og udvikle ny viden og teknologi, så der kan skabes nye metoder, som kan imødekomme de stigende problemer indenfor vandbehandling.

Rent drikkevand er ikke en selvfølge i fremtiden, da forekomsten af grundvand forurenet med pesticider er stigende. Årligt lukkes over 100 boringer på grund af forurening med pesticider. Det er kun et spørgsmål om tid før problemet bliver mere omfattende, da pesticider bevæger sig langsomt, men sikkert mod grundvandsmagasinerne.

Dit sandfilter gemmer måske på løsningen

Den trojanske hest er løsningen. Løsningen udvikler Kemic Vandrens i samarbejde med Teknologisk Institut i Århus, DTU, Innovationsfonden og Københavns Universitet.

Dansk og international forskning danner baggrund for løsningen, optimering af bakterier og organismer med særlige egenskaber i sandfiltre. I ét gram sand kan der være optil én milliard bakterier, og nogle af disse bakterier er i stand til at fjerne pesticider og dermed rense vandet helt naturligt. Så måske dit sandfilter gemmer på hemmeligheden.

Målet for projektet er at finde en metode, hvor man kan udnytte disse pesticidnedbrydende bakterier ved at tilføre dem til nye eller eksisterende sandfilteranlæg.

Pesticidnedbrydende egenskaber gemt i cellerne

Navnet på forskningsprojektet kommer fra metoden, bakterierne arbejder på. Bakterierne indeholder skjulte pesticidnedbrydende egenskaber, som ligger gemt i deres cellers gener. Når disse bakterier bliver tilført nye eller eksisterende sandfiltre overfører de egenskaberne til den eksisterende bakteriepopulation ved hjælp af “Den Trojanske Hest”-princippet.

Fordelen ved metoden er, at den ikke er begrænset af at de introducerede bakterier på et tidspunkt dør, da egenskaben er overført til den eksisterende bakteriepopulation.

Eksisterende boringer kan udnyttes

Metoden vil betyde, at antallet af nye boringer kan reduceres, og at allerede eksisterende boringer kan komme i brug igen.

Problemet med pesticider er ikke kun et problem her i landet, men et problem for størstedelen af EU, hvorfor det vil være muligt at eksportere denne løsning.

Det er altså muligt at få en fremtid uden pesticider. Du kan læse mere om pesticider her.

Fakta om projektet

  • Projektets officielle navn er “The Trojan Horse. A new biotechnology for pesticide removal at drinking water sandfilters.”
  • Projektet har en varighed på 4 år, og et samlede projektbudget på 8,65 millioner kr. Ud af det samlede projektbudget har Innovationsfonden investeret de 5,75 millioner kr. i projektet.
  • Projektet arbejder sammen med MEM2BIO, som er et andet dansk projekt, der forsker i udvikling af nye teknologier til rensning af forurenet drikkevand.
Kontaktpersoner

Henrik Nybro Laugesen
Kemic Vandrens A/S
Mail: hnl@kemic.dk
Mobil: 2655 3280

Henrik Nybro Laugesen
Kemic Vandrens A/S
Mail: hnl@kemic.dk
Mobil: 2655 3280

Bodil Lorentzen, centerchef
Vand og miljø
Teknologisk Institut
Telefon: 7220 1539