Åbne filteranlæg

Kemic Vandrens har stor ekspertise med opbygning og renovering af åbne filteranlæg. I samarbejde med vores kunder finder vi den bedste løsning til lige netop deres vandværk, da det er individuelle krav, der afgør, hvordan filteranlægget skal opbygges. 

I åbne filteranlæg bliver vandet iltet på en iltningstrappe. Vandet løber gennem store bassiner med et tykt lag af forskellige typer filtermateriale. De mange lag af filtermateriale er dimensioneret ud fra råvandskvaliten på det gældende vandværk.

Det åbne filteranlægs levetid kan forlænges med nye bunde. Bundene kan enten være af betonbjælker eller syrefast stål. Levetiden kan også forlænges ved fremstilling og udskiftning af anlæggets skylleluftharper.

Individuelle krav

Vi lader altid de individuelle krav til kvalitet, kapacitetsbehov og ønsker til niveauet for den daglige drift være afgørende for, hvilke initiativer der sættes ind.

De åbne filteranlæg gør behandlingen af store vandmængder let tilgængelig. Med de rette tiltag er et åbent filteranlæg ikke en risikofaktor for hygiejnen og vandkvaliteten.

Kemic Vandrens har megen erfaring med implementering af hygiejnezoner i flere niveauer, der bidrager til en høj grad af sikkerhed for forbrugerne og dermed fremtidssikrer anlægget.

Vores kompetente medarbejdere  kan rådgive om muligheder og alternativer i forhold til åbne filtre. Vi har stor ekspertise i renovering af ældre anlæg, samt stor erfaring med udskiftning af skylleluftharper og filtermateriale.