Serviceaftale

Forsyningssikkerhed og daglig drift er omdrejningspunktet ved service af vandværker, derfor udfører Kemic Vandrens både vedligeholdelsesopgaver såvel som akutte serviceopgaver.

Hos Kemic Vandrens er service i højsæde, med en serviceaftale hos Kemic Vandrens, er kunden i gode hænder.

Serviceaftale uden binding

En serviceaftale hos Kemic Vandrens er med til at minimere udgifter til vedligehold, samt sikre vandværkets drift. Vores serviceaftale er ikke kun baseret på regeringens bekendtgørelser, men også på kundens krav og forventninger, samt tilfredshed med servicebesøget.

Servicebesøgene foregår i tæt samarbejde med kunden, hvorfor der forud for hvert servicebesøg, altid er dialog med kunden, så der sikres et optimalt udbytte af besøget. En serviceaftale med Kemic Vandrens er kendetegnet ved gensidig dialog og tillid. Serviceaftalen har ingen binding, da vi altid forsøger at leve op til kundens forventninger for det fortsatte arbejde.

Et servicebesøg af Kemic Vandrens indeholder:

Udskiftning af udtjente sliddele for at sikre optimal drift, i samarbejde med kunden.
Inspektion af rentvandstanke sker ud fra vores anbefalinger og aftaler med kunden.
Gennemgang af alle driftsfunktioner, herunder ventiler, rentvandspumper, dykpumper, iltning, kompressorer og kontrol af filtermateriale, for at vedligeholde og optimere driften.
Eftersyn og besigtigelse af trykbeholder ud fra Arbejdstilsynets 'Bekendtgørelse nr. 694' foretages i tæt samarbejde med kunden, ud fra de lovpligtige intervaller.

En serviceaftale udarbejdes i samarbejde med kunden

Kemic Vandrens har kompetente montører, som foruden specialiseret erfaring, har gennemgået de lovpligtige drifts- og hygiejnekurser, der ifølge Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 132 er påkrævet. Med denne erfaring og viden er servicemontørerne, som dagligt kører rundt i hele landet til service af vandværker, i stand til at løse lige præcis de servicebehov kunden har.

Ved servicebesøget udfyldes og tilsendes en elektronisk servicerapport, som bruges aktivt i dialog med kunden for at forebygge og sikre vandværkets drift. Servicerapporten kan indeholde anbefalinger til driftsforbedringer.

Foruden serviceaftalen tilbyder Kemic Vandrens også at varetage styringen af kundens vandværk, både i perioder men også som en fast aftale. Den komplette serviceaftale udarbejdes i samråd med kunden, ud fra de aktuelle behov. Servicebesøget kan både ske månedligt eller 1-2 gange årligt.

Kontakt Kemic Vandrens for yderligere information om serviceaftalen.

Kontakt os

Anja Pedersen
Mail: ap@kemic.dk
Mobil: 4177 0582
Telefon: 7673 3750