Rentvandstanke

Ingen vandværker er ens, derfor har de forskellige vandværker forskellige behov. Rentvandstanke på vandværker afhænger af størrelsen af vandværket. Der er flere forskellig løsninger indenfor rentvandstanke herunder betontanke, rustfriståltanke og PE tanke. 

Størrelsen af vandværket har betydning for om der er behov for rentvandstanke. De fleste små vandværker kører med direkte udpumpning, hvorimod de større vandværker har behov for en bufferkapacitet i forhold til perioder med større spidsbelastninger og for at kunne tilgodese en skånsom indvinding af grundvandet. Det er derfor nødvendigt med rentvandstanke på større vandværker.

Indenfor rentvandstanke er der flere forskellige løsninger, herunder betontanke, rustfriståltanke og PE tanke.

Betontanke

Betontankene kan både stå udenfor, ved siden af vandværket, under vandværksbygningen eller være nedgravet på arealet ved siden af vandværket. Mange vandværker har beton tanke, der kan dog være nogle problemer forbundet med betontankene. Der kan være en chance for at betontankene slår revner og derved kan regnvand og overflade vand trænge ind i rentvandstankene, hvilket vil forurene det ellers rene vand. Det er dog muligt at undgå dette ved at få specialcoatede betontankene, så dette ikke er muligt.

Rustfriståltanke

Rustfriståltanke står typisk inde i selve vandværksbygningen. En rustfriståltank er den dyrere løsning, men også den mest fremtidsikrede løsning. De rustfri rentvandstanke minimerer risikoen for bakteriedannelse. Svejsningen og opbygningen i tanken er tilpasset, så der ikke sker unødvendige aflejringer i tanken.
Kemic Vandrens leverer rentvandstanke i rustfri stål, til både store og små vandværker i forskellig priser og kvalitet. Tankene kan enten leveres færdigfabrikeret, eller de kan svejses op på stedet af certificerede svejsere.

De rustfrieståltanke er ligeledes vedligeholdelsesfrie. Derudover er det også muligt at rense tankene ved hjælp af en ny, men kendt metode, CIP-rensning. CIP-rensning er fremtidens metode til rensning af rustfriståltanke. CIP står for “Clean In Place”, hvor der anvendes rensevæsker og højtryksspuling under rengøringsprocessen. Teknikken er allerede kendt i fødevareindustrien.

Vil du vide noget om PE tanke, kontakt os.