Case: Nyt vandværk til Gelsted Vand

I 2017 fusionerede fire vandværker nær Gelsted på Fyn: Gelsted-Tårup, Lunghøj, Hønnerup og Gelsted I/S. Inden længe er der ét samlet nyt vandværk, som leverer til alle 1.100 husstande og virksomheder i Gelsted og omegn under navnet Gelsted Vand. Sammenlægning af vandværker er en udvikling, og af gode grunde, og kan virke uoverskueligt – men det behøver det ikke at være.

Vandværker landet over står til udskiftning

Mange danske vandværker blev opført tilbage i 1960’erne og er efterhånden slidte samt dyre at vedligeholde. Derfor vælger mange vandværksbestyrelser i disse år at investere i helt nye, moderne vandværker med en helt anden vandrensningsteknologi.

Rentvandstanke er en af de ting der er meget anderledes i dag, fortæller Søren Winther, projektleder i Kemic Vandrens:

– Før i tiden støbte man betontanke under jorden til det rene drikkevand. Men beton smuldrer med tiden, og fugerne mellem elementerne skal skiftes måske hvert tiende år. Det er omkostningsfuldt for vandværkerne at vedligeholde. En moderne tank i rustfri stål kan i princippet holde til evig tid.

Men de nye vandværker der afløser de udtjente 60’er-vandværker er en stor investering for de selvstændige vandværksselskaber, ikke mindst på grund af al den nye teknologi. Derfor vælger nogle danske vandværker, især når det er tid til at bygge nyt, at fusionere.

Mange gode grunde til at fusionere

Netop fusion mellem vandværker ved Kim Lund, formand for Gelsted Vand en del om. I Gelsted på Fyn er man nemlig ved at etablere et helt nyt vandværk, og det er resultat af en længere fusionsproces.

– Der er mange fordele ved og gode grunde til at fusionere. Der er stodriftsfordele ved at slå sig sammen, ikke mindst økonomisk. Derudover ved vi at det kan være svært at rekruttere til vandværksbestyrelser – det hjælper med et større område at rekruttere fra, fortæller Kim Lund, formand for Gelsted Vand.

Fusioner kommer dog ikke af sig selv. De kræver at alle er indstillet på at samarbejde. Søren Winther fra Kemic Vandrens har været tæt på adskillige projekter hvor vandværker fusionerer og bygger nyt sammen:

– Hvis der er flere bestyrelser der skal blive enige og de ikke er vant til og indstillet på at samarbejde, kan det være svært. Der kan være følelser i. Det er meget naturligt med alle de timer, bestyrelsesmedlemmerne lægger i deres arbejde. Derfor er det vigtigt at man er indstillet på at samarbejde, og har fokus på de fordele, det giver.

Mere professionel vandværksdrift

Større vandværker og ny teknologi betyder også øget professionalisering af vandværksdriften. Det mærker Kim Lund, som har været i vandværksbestyrelse i over 30 år:

– Der er rigtig mange ting vi som bestyrelse skal have styr på. Der er meget mere teknik at sætte sig ind i. Heldigvis er der mange gode kurser for os i branchen, og vi har en driftsleder ansat til at varetage den daglige drift. Tidligere var det baseret på frivilligt arbejde, men det kan vi ikke længere forvente med alt det arbejde, der ligger i det.

Det nye vandværk i Gelsted ventes at stå færdig i 2024.

Kim Lund, formand for Gelsted Vand

Fakta om det nye vandværk til Gelsted Vand

  • Indvinding: To nye boringer, seks ialt, fordelt på 3 kildepladser, med frekvensstyring og direkte fiberforbindelse.
  • Vandbehandling: lukket filtersystem med for- og efterfilter samt arsen filter.
  • To filterlinjer med en kapacitet på 25 m3/t pr. linje.
  • To rustfri rentvandstanke på hver 150 m3.
  • Udpumpning med fire pumper til ringforbundet ledningsnet samt en ekstra trykzone med egen trykforøgerpumpe.
  • Årlig udpumpning: 200.000 kubikmeter.

Kontakt os

Henrik Nybro Laugesen
Mail: hnl@kemic.dk
Mobil: 2655 3280
Telefon: 7673 3755