Tributyltin

Forurenet vand er et stigende problem, derfor bruger Kemic Vandrens mange resourcer og meget energi på at forske og udvikle ny viden og teknologi, så der kan skabes nye metoder, som kan imødekomme de stigende problemer indenfor vandbehandling. 

Mange lossepladser landet over har problemer med nedsivning af tungmetaller og tributyltin, TBT. Samme problem opstår i områder, hvor man har imprægneret træ, tributyltinen trænger ned i grundvandet og forurener det.

Et bæredygtigt overskudsmateriale

Derfor er Kemic Vandrens i samarbejde med Teknologisk Institut og Region Midtjylland gået sammen om et udviklingsprojekt, som ved hjælp af et helt nyt og bæredygtigt materiale skal bruges til at rense det forurenede vand for tributyltin og tungmetaller. Det bæredygtige materiale er et overskudsmateriale, som kan betyde store besparelser på miljøområdet. Hvis forsøget lykkes, så vil man i fremtiden kunne rense forurenet vand langt billigere og mere effektivt. Teknologien vil også kunne anvendes andet steds, blandt andet ved filtrering af vand, som er forurenet med kobber og nikkel. Hvorfor der også vil være mulighed for at rense havnebassiner ved denne metode, hvis forsøget lykkes.

I øjeblikket er forsøget i gang på en stærk forurenet grund i Randers, som i mange år har været brugt til imprægnering af træ.

Forsøget varer til og med 1. september 2019, og er støtte af MUDP.

Kontakt os

Henrik Nybro Laugesen
Mail: hnl@kemic.dk
Mobil: 2655 3280
Telefon: 7673 3755

Pressemeddelelse