UV-anlæg

Et UV-anlæg er en højteknologisk vandbehandling, som fjerner kim og bakterier fra drikkevandet. Den højteknologiske vandbehandling sker ved at vandet bliver belyst med UV-lys. Bestråling med UV-lys er en anerkendt desinfektionsmetode og et lovkrav i flere lande.

UV-anlægget monteres på vandværkets afgangsrør, hvor vandet ledes gennem UV-anlæggets indbyggede kvartsrør, her belyses det med ultraviolet lys. Det ultraviolette lys fra UV-anlægget nedbryder bakterierne på  under et sekund. Belysningen med UV-lys skaber en sikkerhedsbarriere, hvor skadelig kim, bakterier og andre uønskede mikroorganismer elimineres.

Hygiejnisk sikkerhedsbarriere

Kemic Vandrens leverer UV-anlæg, som er fuldautomatiske med mulighed for opkobling til vandværkets SRO-anlæg. UV-anlægget dimensioneres ud fra både vandværkets kapacitet og vandets UV-transmittans for at sikre den rette gennemlysningseffekt. Ved montering af et UV-anlæg etableres der en hygiejnisk sikkerhedsbarriere, som sikre forbrugerne mod forurenet vand.

UV-anlæg fra Kemic Vandrens

Kemic Vandrens kan både montere UV-anlæg permanent, men det er også muligt at leje et mobilt UV-anlæg hos Kemic Vandrens, hvis man kun i en periode har brug for det. Alle UV-anlæg fra Kemic Vandrens har alle de nødvendige europæriske godkendelser.
Hvis man overvejer at anskaffe sig et UV-anlæg, skal man være opmærksom på, at det kræver en særlig godkendelse.