Kulfilteranlæg

Kemic Vandrens leverer kulfilteranlæg til fjernelse af pesticider i drikkevandet. De enkelte anlæg specialfremstille til hvert enkelt vandværk.

Pesticider i drikkevandet er noget man i højere grad hører om, og hvert år bliver flere vandforsyninger lukket, da indholdet af pesticider i grundvandet overstiger den fastlagte grænseværdi. Pesticider er en fælles betegnelse for kemiske sprøjtemidler, som blev brugt som ukrudtsbekæmpelse i Danmark i starten af 60’erne til midten af 90’erne. Grænseværdien for desphenyl-chloridazon i drikkevandet er i Danmark 0,1 mikrogram per liter.

Aktive kulfiltre

Kemic Vandrens leverer kulfilteranlæg og har mange års erfaring med at fjerne pesticider i drikkevandet ved hjælp af et aktivt kulfilter. Kulfilteranlægget er et specialfremstilet anlæg, som består af to trykfiltre, et for- og efterfilter. Filtrene er aktive kulfiltre, som udelukkende har til opgave at fjerne pesticider fra drikkevandet, dette sker ved, at de aktive kul absorberer pesticiderne. Efterfilteret er et sikkerhedsfilter som sikrer, at der ikke kommer pesticidrester ud til forbrugeren.

Kullenes levetid

Kulfilteranlægget er bygget med prøvehaner, som bruges til at analysere, hvor mange pesticidrester kullene har optaget, samt hvornår kullene er mættet og dermed skal udskiftes. Kullenes levetid afhænger af forureningsgraden og er derfor individuel fra sted til sted. Ved brugen af kulfilteranlæg kan der forekomme et højt KIM-tal, hvilket kræver en efterbehandling af drikkevandet med UV-lys. Læs mere om UV-anlæg her.

Pesticider i eksisterende vandrensningsanlæg

Hvis man allerede har et eksisterende og velfungerende vandrensningsanlæg, men oplever at få pesticider i drikkevandet, kan man få et kulfilteranlæg, som kan køre som et efterfilter på det allerede eksisterende anlæg. Man skal dog være opmærksom på at etableringen af et kulfilteranlæg kræver en speciel tilladelse fra myndighederne, samt skærpede krav til driften. I Danmark er den overordnede politiske holdning, at der ikke må renses vand, som indeholder pesticider, men at der i stedet skal findes en ny boring eller en anden forsyning til det forurenede område. Dog er der flere steder, som søger om tilladelse til at benytte boringer på trods af fundet af pesticider i vandet. Vil du vide mere om pesticider, læs her.

Mange års erfaring

Kemic Vandrens har mange års erfaring med rensning af pesticider i drikkevand og arbejder hele tiden på at forbedre og udvikle løsninger, da pesticider i drikkevandet er et problem, man vil opleve i fremtiden. Kemic Vandrens arbejder i øjeblikket på projektet “Den Trojanske Hest”, som i fremtiden vil kunne erstatte kulfilteranlægget. Læs mere om Den Trojanske Hest her.