Lukkede filteranlæg

Kemic Vandrens har stor ekspertise i opbygning og renovering af lukkede filteranlæg. I mange tilfælde er lukkede filteranlæg en rigtig god og sikker løsning. I samarbejde med vores kunder finder vi den rette løsning til lige netop deres vandværk. 

Det lukkede filteranlæg fra Kemic Vandrens har enestående muligheder for kontrol og styring af hele filtreringsprocessen. Den daglige drift gøres dermed enkel og sikker.

Indholdet i det lukkede filteranlæg

I lukkede filteranlæg trykkes vandet igennem store lukkede tanke, hvor der er flere forskellige typer filtermateriale. Derudover er der i bunden et konstrueret dyserørssystem. Dette bunddysesystem giver sammen med bærerlagets kis en fuldendt drift og en enestående returskylfunktion. Bunddysesystemet giver en konstant og perfekt cirkulation, hvilket giver en optimal filtering af råvandet.

Kontrollerede forhold

I lukkede filteranlæg fra Kemic Vandrens er risikoen for forurening af vandet reduceret til minimum. Vandet transporteres og behandles under konstante kontrollerede forhold med optimale betingelser for den biologiske proces og filtrering. I det lukkede filteranlæg får råvandet de bedst mulige forhold til at blive til vand af allerhøjeste kvalitet.

Animation af lukket filteranlæg

Følg vandets vej gennem et lukket filteranlæg i denne animerede illustration: