Pressemeddelelse: Nyt anlæg renser op efter PFOS-forurening fra brandskum i Københavns Lufthavn

En teknologi baseret på kulfiltre skal fjerne PFAS og PFOS fra grundvand og overfladevand hos Københavns Lufthavne, hvor der er fundet forurening efter tidligere brug af brandskum. Teknologivirksomheden Kemic Vandrens i Give har udviklet og dokumenteret teknologien, der i fremtiden også kan sikre rent drikkevand fra lukkede boringer over hele Danmark.

Tre store lastbiler skulle der til, da teknologivirksomheden Kemic Vandrens i april 2022 transporterede et nyt stort renseanlæg til Københavns Lufthavn fra virksomhedens fabrik i Give. I Kastrup skal det nye anlæg fjerne en forurening med fluorforbindelser efter mange års brug af PFAS-holdigt skum.

Skummet blev brugt frem til 2008, hvor Københavns Lufthavn som de første herhjemme udskiftede det med et nyt PFAS-frit skum. Allerede i 2010 gik lufthavnen i gang med den første oprensning.

 

Det nye PFAS-anlæg i Kastrup skal køre sideløbende med det anlæg, som Kemic Vandrens leverede til lufthavnen i 2016. Det nye anlæg placeres således, at det modtager vand fra lufthavnens afvandingssystem. Vandet renses – og ledes herefter ud i en bæk i området.

Vi har sammen med Københavns Lufthavne igennem fire år udviklet et anlæg, der effektivt har kunnet fjerne spor PFAS-forbindelser. Efter en behandling i vores anlæg, kan PFAS ikke længere spores. Med det nye anlæg udvider vi kapaciteten og mængden af vand, som kan renses i Kastrup. Det siger adm. direktør Henrik Laugesen fra Kemic Vandrens i Give.

Virksomhedens montører følger anlægget til Kastrup og foretager her montering og indkøring af det nye anlæg i løbet af maj.

 

Danske Regioner har taget prøver for PFAS på knap 1.100 lokaliteter i landet. På 746 lokaliteter er der fundet de fire farlige PFAS-forbindelser over den nye grænseværdi på 2 nanogram/liter. Der er således tale om et stort nationalt problem.

Kulfilter-anlægget fra Kemic Vandrens lever op til de nye skærpede krav omkring grænseværdier for PFAS, der blev indført fra årsskiftet efter sagen med Korsør Kodriverlaug.  I Korsør har borgere optaget fluorstoffer i kroppen efter at have spist kødet fra køer, der har græsset på tidligere brandøvelsesområder.

Kemic Vandrens leverer både stationære anlæg og mobile anlæg, som kan være monterede og i kraft på tre hverdage. Efter passage af kulfilteret er PFAS-indholdet langt under grænseværdierne, og vi garanterer effekten af vores anlæg, siger adm. direktør Henrik Laugesen, Kemic Vandrens.

Det nye anlæg i Kastrup Lufthavn forventes at være i drift i maj.

PFAS/PFOS renseanlæg i Københavns Lufthavn

Kapacitet: 35 kubikmeter i timen

Anlæg: Fem mobile anlæg

Afløb: Til lokal bæk

Styring: Fjernstyret via internet

Ejer: Kemic Vandrens A/S, Give

Start: Maj

2147B64C-DE8E-4C53-80DF-3BC56518BA04

For mere information, kontakt

Henrik Nybro Laugesen
Mail: hnl@kemic.dk
Mobil: 2655 3280
Telefon: 7673 3755